top of page

Kimlik Bildirim Zorunluluğu


İlgili Birim : Yönetim Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürlük, Hukuk Müşavirliği Konu : Günübirlik kiralanan konutlar hakkında T.C.İçişleri Bakanlığı’nın Genelgesi. İlgi : 12.12.2013 Tarih 13/95 sayılı Genelgemiz Sayın Üyemiz, Bilindiği üzere, bir kısım konutların, günlük veya kısa süreli olarak, özellikle yabancı ziyaretçilere (çoğu zaman “5 yıldızlı otel konforunda” gibi haksız rekabet yaratan, yasalara aykırı/yanıltıcı tanımlarla, internet yoluyla) kiraya verildiği, bu durumun Ülkemizin yoğun çabalarla oluşturulmuş imajına, turizme (sağlık, hijyen, güvenlik, ekonomi vs. açıdan denetimsizliklere bağlı olarak) zarar verebilecek olumsuzluklara neden olabileceği, bunun yanında Bakanlık Belgeli ya da Bakanlık Belgesiz olup, turizme her türlü yasal zemin içerisinde hizmet eden, tüm yükümlülükleri yerine getiren işletmelere karşı haksız rekabet yaratılması noktalarından hareketle, söz konusu faaliyetlerin, yasalar çerçevesinde konaklama işletmeleri ile aynı yükümlülüklerle icra edilmesinin sağlanması talebi ile Birliğimizce başta T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere, T.C. İçişleri Bakanlığı, T.C. Maliye Bakanlığı ve Mülki Amirlikler- Yerel Yönetimlerle yazılı-sözlü temaslarımızın uzun dönemdir sürmekte olduğu malumlarınızdır. Yapılan çalışmalarımızın sonucunda en önemli adım T.C.İçişleri Bakanlığı tarafından atılmıştır. T.C.İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine 26.11.2013 tarihinde gönderilen örneği ekli Genelge ile; 1.) Günübirlik konaklamalarda kullanılan konut, apart daire, rezidans ve benzeri yerler: 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu hükümlerine göre konaklama yapan misafirlerin kimlik bilgileri ile tesise geliş ve ayrılış kayıtlarını usulüne uygun şekilde günü gününe tutmak ve genel kolluk kuvvetlerinin her an incelemelerine hazır bulundurmakla sorumlu tutulmuştur. Bu yükümlülüğe bağlı olarak öncelikle yetkili idareden İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI almaları zorunlu hale gelmektedir. 2.) Günübirlik konaklamalar için kullanılan yerlerde, yetkili idareler tarafından gerekli kontrollerin sürekli olarak yapılacağı belirtilmiştir. Bu doğrultudadır ki yerel yönetimlerden; yetkili idareden gerekli yasal izin işlemlerini tamamlamayan günübirlik konaklama sağlayan yerlerin işletilmesine/faaliyet göstermesine izin verilmeyerek kapatıldıkları bilgisi, gün be gün artarak gelmektedir. 3.) İlgili mevzuat ve 1774 sayılı Kanun hükümlerine riayet etmeyen bu tür yerlerin işletmecilerine, ayrıca para ve idari ceza uygulanacaktır. Ne var ki, T.C.İçişleri Bakanlığı’nın ilgi Genelgesi karşısında, çok sayıda konutun günlük/kısa süreli olarak kiralama faaliyetinin devam ettiği, yerel yönetimler tarafından gerekli denetimlerin yapılmadığı yönünde şikayet ve yakınmalar Birlik Merkezimize ulaşmış; konu Birliğimizce bir kez daha T.C.İçişleri Bakanlığına iletilmiştir. T.C.İçişleri Bakanlığı 12.06.2014 tarih ve 2807 sayılı cevabi yazısında, 81 İl Valiliğine gönderilen yeni bir yazı ile “Günübirlik kiraya verilen yerlerin güvenlik açıklarının giderilmesi, suç ve suçluyla mücadelede etkinliğin arttırılması, uygulamada yaşanan sorunların çözümlenebilmesi, kanuni, idari ve mali tedbirlerin alınması” talimatı verildiği bildirilmiştir. Netice olarak, Yasalara ve İçişleri Bakanlığı’nın yukarıda belirtilen Genelge ve talimatlarına aykırı olarak faaliyet gösteren günübirlik kiralık yerler hakkında Mülki amirliklere (Valilik veya Kaymakamlık) ve Belediyelere dilekçenizde 26.11.2013 tarihli İçişleri Bakanlığı Genelge’sini ek tutarak şikâyette bulunabileceğinizi önemle bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla TUROB – Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği

#minusonesuite #günlükkiralıkevşişlicevahir #beylikdüzügünlükkiralıkdaire #beylikdüzügünlükkiralıkev #beşiktaşgünlükkiralıkdaire #taksimgünlükkiralıkdaire #günlükkiralıkevmecidiyeköy #cevahiryakınıkiralıkev #arsimahomesuit #beşiktaşgünlükkiralıkev #günlükkiralıkdaire #mecidiyeköygünlükkiralıkev #taksimgünlükkiralıkev #mecidiyeköygünlükkiralıkdaire #şişligünlükkiralıkev #şişligünlükkiralıkdaire

Son Paylaşımlar